push and pull
push and pull

Transformatie onderzoek & voorstelling

Wat is er nodig om daadwerkelijk een transitie te bewerkstelligen?

Dit ‘ensemble’ bestaat uit een illustrator, trainer, masseur, regisseur en theatermaakster. De ‘acteurs’ onderzoeken de thematiek zodat helder is waar ‘het stuk’ over gaat en welke facetten een rol spelen. Diverse praktijksituaties zijn de context voor het spelen van scenes. Door tools als Psychologisch Gebaar, atmosfeer en verbeelding wordt concreet wat in de realiteit / praktijk ‘overgeslagen wordt’. In de mensen, in het proces en in het geheel. Die informatie is cruciaal om wel tot transformatie te komen. Vanuit dit inzicht  toont zich langzaam maar zeker de route en de voorwaarden die nodig zijn om fundamentele transformatie mogelijk te maken. Het bewustzijn hoe dit te faciliteren, groeit. Zij ronden het traject af met een voorstelling voor stakeholders en belangstellenden in juli 2022.

Interesse? Laat het weten!

“Het ‘spelend onderzoeken’ maakte helder, dat ik in mijn werk als docent al jarenlang probeer op twee niveaus tegelijkertijd te functioneren en dat dat onmogelijk is. De procedurekant van het schoolsysteem werkt met prestatie en tijdsdruk en op de zijnslaag wil je er zijn met kinderen zodat ze vanuit ontdekking kunnen leren. Door deze twee niveaus te ontkoppelen, kon ik er meer zijn en het systeem met rust laten. Hierdoor ontstaan veel wezenlijkere uitwisselingen met kinderen en jongeren en kunnen zij hun creativiteit makkelijker laten stromen. Eigenlijk een switch van ‘intelligentie’ naar ‘bewustzijn’, waardoor je de ander als individu in het geheel ziet, zelfs als je die ander ziet lijden onder problemen waarvoor in het schoolsysteem geen aandacht is. Dan kan iedereen weer ademhalen. Dit is één van de voorbeelden die wij tot nu toe zijn tegengekomen in ons onderzoek naar transformatie – een spannend proces maar iets dat echt nodig is in deze tijd.”