kunstenaar in ieder mens

Er is zoveel gaande in onze tijd! Het werkt niet meer om er puur verstandelijk grip op te willen krijgen. Wil je alle informatie verwerken en je verhouden tot complexe situaties? Wil je met precisie leren handelen in het moment? Dat vraagt om een aanpak vanuit ‘het geheel’. Een training in het ‘dagelijks acteren’. Ook hier biedt de Michael Chekhov acteertechniek handvatten tot inspiratie, verbeelding, verbinding en creativiteit.

Michael Chekhov gebruikt het begrip ‘As if’ als handvat. Deze trainingen zijn voor de kunstenaar in ieder mens. Privé of in je werk. Je leert om de gebeurtenissen waar je je in bevindt te benaderen ‘alsof’ het een scene is. Je wordt je bewust van jouw rol, maar ook het samenspel. Bijvoorbeeld in vergaderingen. Wat is er nodig is voor echt ensemblewerk, teamwerk? Je leert samen te werken vanuit het geheel. Door je te verplaatsen in de realiteit van de mensen voor wie je bijvoorbeeld zorgt, beleid ontwikkelt of beslissingen neemt.

Het trainen van de waarneming helpt je bij het onderwerp en de feiten te blijven. Het trainen van de verbeelding brengt vastzittende overtuigingen en geloofssystemen in beweging. Het instappen in en belichamen van ‘de ander’ vergroot het inlevingsvermogen en doorleven van andermans perspectief en belevingswereld. Het omzetten van de atmosfeer en intenties of drijfveren in zichtbare gebaren en beweging, maken de non-verbale communicatie concreet en onderliggende bedoelingen toegankelijk.

Het opent de toegang naar het werken met het hele systeem en integreert zowel de rationele als de irrationale informatie in het vinden van de juiste handelswijze, de volgende stap in het proces als in het al doende ontwikkelen van een aanpak.

Ben je een trainer en/of veranderaar en vraag je je af wat de Michael Chekhov acteertechniek voor jou kan betekenen? lees meer